BRK PostGIS Database Dump, wat is dat?

BRK PostGIS Database Dump

Door het downloaden van de BRK PostGIS Database Dump ​krijg je de beschikking over de meest actuele versie van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De BRK wordt elke dag door het Kadaster beschikbaar gesteld door een GML-levering. En daar kan bepaald niet iedereen mee overweg. Door te kiezen voor de datadump uit de Geogap portfolio ​krijg je de data wel op overzichtelijke wijze binnen middels PostGIS.

De gegevens die je downloadt zijn gebaseerd op de Kadasterwet

Als je de gegevens binnen haalt, houd er dan wel rekening mee dat je ongeveer 3,5 GB ruimte nodig hebt. Ook is het goed te weten dat de gegevens elke maand geactualiseerd worden. De betaalde download heb je vervolgens precies 24 uur tot je beschikking. Met de BRK PostGIS Database Dump krijg je informatie over alle mogelijke percelen in ons land. Je krijgt de perceelsgrenzen te zien, net als de oppervlakte van percelen. Ook de kadastrale aanduiding wordt via de download duidelijk. De gegevens die je krijgt zijn gebaseerd op de Kadasterwet, een wet die informatie bevat over onroerende zaken, zakelijke rechten en dus kadastrale percelen. Ook heeft het BRK info over waar precies de kadastrale grenzen liggen en waar de grenzen van de provincie en gemeente zich precies bevinden.

Het Kadaster geldt als de bronhouder van de Basisregistratie Kadaster

Het Kadaster geldt als de bronhouder van de Basisregistratie Kadaster. Zij zorgen er steeds voor dat de BRK steeds actueel is en dat de gegevens op een centrale plaats bewaard worden. Vooral de overheid, maar ook notarissen dienen verplicht gebruik te maken van de informatie zoals die is opgeslagen in de BRK. De overheid heeft ook een controlerende functie en dient bij onvolkomenheden vanuit een wettelijke verplichting melding van fouten te maken. Het Kadaster kan onderzoek doen naar de onvolkomenheden en de gegevens eventueel aanpassen.

Tags: